TurkishKit Akademi

TurkishKit Akademi, Swift programlama dilini baştan sona keşfedip, iOS geliştiricisi olma yolundaki ilk ve en gü.lü adımı atmanızı sağlayan 39 saatlik kapsamlı bir eğitim programıdır.

Eğitim İçeriği
Apple’ın programlama dili Swift’i ve iOS uygulamaları geliştirmeyi baştan sona öğreneceğiniz kapsamlı bir eğitim.
Katılımcı Profili
Kodlama tecrübesi olan veya olmayan, kendi iPhone uygulamalarını geliştirmek isteyen Mac sahibi kişiler
Eğitim İndirimli Bir Mac Satın Alın.
Swift Öğrenin. Uygulamalar Geliştirin.
Hem kod yazmaya yeni başlayanların hem de profesyonellerin rahatlıkla takip edebilecekleri 39 saatlik müfredat ile Swift dilinin Ъzelliklerini derinlemesine keşfedecek ve kendi iOS uygulamalarınızı geliştirmeye başlayacaksınız.
Herkes için Swift
Henüz kodlama tecrübesi olmayanlara veya bu alandaki macerası henüz yeni başlayan kişilere rehberlik etmesi için Apple Eğitim Materyallerinden ilham alınarak hazırlanan benzersiz bir eğitim.
Erişilebilirlik
Dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde erişebileceğiniz TurkishKit Akademi derslerinde Swift ile harikalar yaratmayı ve fikirlerinizi iPhone uygulamalarına dönüştürmeyi öğrenin.
5 Yaratıcı Proje
Birbirinden farklı, eğlenceli ve öğretici toplam 5 uygulama projesi ile yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayın, problemlere özgün çözümler geliştirmenin yepyeni yollarını keşfedin.
Birebir Mentorluk
İhtiyaç duyduğunuz her an desteğe hazır TurkishKit mentorları ile doğru ve anlaşılır kod yazma becerileri edinin, fikirlerinizi paylaşarak deneyimlerinden faydalanın.
Geliştirici Desteği
Kod sorunlarınız TurkishKit Slack kanalında cevap buluyor. Deneyimli TurkishKit mentorları ve katılımcıları ile sorunlarınızı paylaşın; çözümünü kolay, hızlı ve doğru şekilde öğrenin.
Komünite
Bir sorunuz mu var? Onlar hep buradalar! Türkiye nin en tutkulu ve yaratıcı öğrencilerinden bazıları, hayalini kurdukları benzersiz uygulamayı nasıl hayata geçireceklerini burada birlikte öğreniyor.
Program
Zamanda kısa bir yolculuk ile Swift temellerine giriş.
Her şey Swift dilinin temellerini iyi kavramak ile başlıyor. İlk fonksiyonlarınızı burada oluşturmaya başlayın. Sonrası mı? Xcode ile tanışmak.
Teknolojinin Dili: Kodlama
Bu oturumda; teknolojinin kod ile arasındaki mükemmel ilişki, fikirlerin kodlanması, ve geliştirici olmanın temellerini zamanda kısa bir yolculuk yaparak keşfedeceksiniz.

Playground Temelleri
Bu oturumda; playground geliştirme ortamına giriş yaparak çeşitli komutları keşfedecek ve matematiksel operatörlerin kodlama dünyasında nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

Veri Tipleri & Sabitler ve Değişkenler
Bu oturumda; sabit ve değişken kavramlarını öğrenerek iyi isimlendirmenin başkalarının anlayabileceği türden bir kod yazmadaki önemini kavrayacaksınız.

Operatörler
Bu oturumda; Swift dilindeki operatörleri keşfederek bir değer atamanın nasıl yapıldığını öğreneceksiniz.

Kontrol Akışı
Bu oturumda; kod içerisinde bir kontrol mekanizması görevi gören ve durumları denetleyen "if else" yapılarını kullanacaksınız.

Fonksiyonlar
Bu oturumda; fonksiyonların bu kadar güçlü olmasını sağlayan yönlerini keşfedecek ve fonksiyonları daha esnek hale getiren parametre kavramını öğrenerek fonksiyon bilgilerinizi geliştireceksiniz.

String
Bu oturumda; karakter dizisinden oluşan String(dizgi) konsepti ile tanışacaksınız. Ayrıca, çeşitli String fonksiyonlarını kullanarak String dizeleri oluşturmanın da yolunu öğreneceksiniz.

Objeler, Metotlar ve Özellikler
Bu oturumda; birden Нok Ъzelliğe sahip nesneleri tanımlayan class ve obje kavramına giriş yapacaksınız. Bir tipin bir objesini oluşturan metot ve Ъzellikleri Ъğrenerek tipler hakkındaki bilgilerinizi genişleteceksiniz.
Xcode ile tanışın. Basit arayüzler oluşturmanın ilk adımını atın.
Uygulama geliştirmek için gerekli olan Xcode ortamını kullanmaya başlayın. Geliştirdiğiniz uygulamaları kendi cihazınızda test edin.
Struct
Bu oturumda; özellik ve metotlardan oluşan bir yapı (struct) kullanarak özel bir tür tanımlamayı öğrenirken verileri modellemenin önemini kavrayacaksınız.

Class
Bu oturumda; sınıf (class) yapısını öğrenerek, “Inheritance” kavramına giriş yapacaksınız. “Struct” ve “Class” arasındaki farkları, kullanım alanlarını keşfederek kavrayacaksınız.

Döngüler
Bu oturumda; tekrar eden görevleri çalıştıran ve bir koleksiyondaki her nesneyle çalışmayı sağlayan “for” döngülerini öğreneceksiniz.

Xcode
Bu oturumda; iOS ve diğer tüm Apple platformlarında uygulama geliştirmek için gerekli olan tüm araçlara sahip Xcode uygulaması ile tanışacaksınız.

“Build”, “Run ve Debug"
Bu oturumda; Xcode bilgilerini genişleterek, uygulamaları fiziksel bir cihazda nasıl test edebileceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca, koddaki hataları bulmanın yeni yollarını keşfedeceksiniz.
Arayüz elemanlarını yakından tanıyın.
“UIKit” ile tanışma zamanı. Arayüz elemanlarını yakından tanıdıktan sonra ilk uygulamayı geliştirmek için daha iyi bir zaman olamazdı.
Dökümantasyon
Bu oturumda; Apple mühendisleri tarafından oluşturulmuş kod kütüphanelerine ve farklı konulardaki dokümantasyonlara nasıl erişebileceğinizi Ъğreneceksiniz.

“Interface Builder” Temelleri
Bu oturumda; yaratıcı arayüzler oluşturmak için gerekli olan ilk adımı atacaksınız. “Storyboard” kavramı ile tanışarak arayüz elemanları ve kod arasındaki etkileşimin temellerini öğreneceksiniz.

“UIKit” ile Kullanıcı Arayüzlerine Giriş
Bu oturumda; “UIKit” kütüphanesine ait temel arayüz elemanlarını yakından keşfedeceksiniz. Ayrıca arayüz elemanlarının özellikleri ve kullanım senaryoları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

İlk Uygulama
Bu oturumda; ilk uygulamalarınızı geliştirirken çeşitli proje geliştirme süreçlerini yakından deneyimleyeceksiniz. Kendilerini tanıtmak için kullanabilecekleri uygulamayı “Interface Builder” aracılığı ile oluşturmaya başlayacaksınız.

Auto Layout ve “Stack View”
Bu oturumda; oluşturduğunuz arayüzlerin farklı ekran boyutlarındaki iOS cihazlarında kusursuz g.zükmesini sağlayan “Auto Layout” sistemi ile tanışacak ve “Stack View” yapısından faydalanacaksınız.

Optional
Bu oturumda; bir değerin herhangi bir bilgi bulundurmadığı durumları yöneten “Optionals” kavramı ile tanışacaksınız.

Tip Dönüşümleri
Bu oturumda; bazı verilerin neden yalnızca daha geniş bir tür kullanılarak ifade edilebileceğini öğrenerek “Optional” konusundaki bilgilerinizi geliştireceksiniz.

Guard
Bu oturumda, kontrol akışı bilgilerini güncelleyerek daha verimli kontrol akışları oluşturmanın yeni yolunu keşfedeceksiniz.
Bir uygulamanın hayat döngüsünü ve verileri modellemeyi öğrenin.
Sayfalar arası geçişler, liste yapıları ve uygulama hayat döngüsü… Kapsamlı bir uygulama geliştirmek için gerekli olan en önemli yapılar burada.
Scope: Sabit & Değişken
Bu oturumda, sabit ve değişkenlerin anlaşılır kod yazmadaki önemini farklı bir açıdan değerlendireceksiniz. Sabit ve değişkenlerin kapsamı hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Protokol
Bu oturumda; örnek protokoller ile protokollerin kullanım amaçlarını ve alanlarını öğreneceksiniz. Ayrıca, objelerin birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan “Delegation” yapısınının temellerini kavrayacaksınız.

“Segue” ve “Navigation Controller”
Bu oturumda; bir veya birden çok View Controller arasındaki geçişi yöneten “Segue” kavramı ile tanışacaksınız. “Navigation Controller” kullanarak hiyerarşik sayfaların yönetilmesini öğreneceksiniz.

Tab Bar Controller
Bu oturumda; “Tab Bar Controller” kullanım alanlarını gЪzlemleyerek “Tab Bar Controller” yapısının Ъzelliklerini bütünüyle keşfedecek ve kendi projelerinize nasıl ekleyebileceğinizi Ъğreneceksiniz.

“View Controller” Hayat Döngüsü
Bu oturumda; bir uygulamanın temelini oluşturan “View Controller” hakkındaki bilgilerinizi geliştirerek, Нeşitli uygulama hayat d.ngüsü metotları ile tanışacaksınız.

Basit Akışlar Oluşturmak
Bu oturumda; etkileyici uygulamalar geliştirmek iНin gerekli olan Apple Tasarım Prensiplerinin temel Ъgelerini Ъğreneceksiniz.

Uygulama Anatomisi ve Hayat Döngüsü
Bu oturumda; bir uygulamaya ait hayat döngüsünün aşamalarını gözlemleyerek çeşitli mantıksal akışları keşfedeceksiniz.

Model View Controller
Bu oturumda; bir Design Pattern olan Model View Controller ile dosyaları, sınıfları ve objeleri nasıl organize edeceğinizi Ъğreneceksiniz.
Uygulamanızda veri kaydedin ve bu verileri gösterin.
Uygulamanın içerisinde veri kaydetmeyi ve bu verileri arayüz elemanlarıyla göstermeyi öğrenin.
Scroll View
Bu oturumda; cihaz ekran boyutundan daha büyük bir içeriği görüntülemek için kullanılan “Scroll View” yapısını öğreneceksiniz. Ayrıca, “Scroll View” yapısını Auto Layout ile nasıl kullanabileceğinizi keşfedeceksiniz.

Table View
Bu oturumda; liste halindeki bilgileri göstermek için kullanılan “Table View” yapısının özelliklerini öğreneceksiniz.

Table View: İleri Seviye
Bu oturumda; “Table View” hakkında edineceğiniz bilgileri özel “Table View” hücreleri ekleyerek geliştireceksiniz. Ayrıca, dinamik olarak hücre ekleme ve çıkarmanın nasıl yapıldığını öğreneceksiniz.

Verileri Kaydetmek
Bu oturumda; protokollerden faydalanarak veri kaydetmenin yollarını öğreneceksiniz.

System View Controller
Bu oturumda; uygulamalarınızda web iНeriklerini gЪstermek, uyarı ekranı sunmak ve kameraya erişmek gibi Нeşitli sistem servislerinden faydalanmayı Ъğreneceksiniz.
Kullanışlı giriş ekranına ve etkileyici animasyonlara sahip bir uygulama geliştirin.
Kullanıcılardan bilgi almayı ve verileri kaydetmeyi öğrendikten sonra sırada kullanıcı giriş ekranını tasarlamak ve kodlamak var.
Karmaşık Veri Girişi Ekranları Oluşturmak
Bu oturumda; verileri modelleme konusunda Ъğrendiklerinizden faydalanarak kullanıcıların veri girişi yaptıkları ekranları inceleyecek ve kendi giriş ekranlarınızı oluşturacaksınız.

Closure
Bu oturumda; “Closure” kavramının temellerini ve “Closure” tanımlamasının nasıl yapıldığını öğreneceksiniz.

Extension
Bu oturumda; “Extensions” tanımlamayı ve kullanım alanlarını öğreneceksiniz. Ayrıca neden “Extensions” kullanılması gerektiğine dair bilgi edineceksiniz.

Pratik Animasyonlar
Bu oturumda; doğru zaman ve doğru yerde kullanılan animasyonların eşsiz deneyimler sunduğu Ъrnekleri inceleyeceksiniz. “Closure” dersindeki bilgilerden faydalanarak Нeşitli animasyonlar oluşturmayı Ъğrenceksiniz.
İnternet ile iletişime geçin. Etkileyici arayüzler oluşturun.
İnternet içeriklerini uygulamanızda göstermeyi ve Apple Tasarım Prensiplerine uygun bir uygulama yapmayı öğrenin.
“HTTP” ve “URL Session”
Bu oturumda; bir uygulama ve internet arasındaki iletişimin nasıl gerçekleştiğini öğreneceksiniz.

JSON
Bu oturumda; JSON formatının temellerini öğrenerek JSON verisinin bir uygulamada nasıl kullanıldığını keşfedeceksiniz.

Concurrency
Bu oturumda; internetten elde edilen verinin uygulamada nasıl gösterildiğini öğrenceksiniz. Ayrıca, internetten gelen bilgiye göre arayüzün güncellenmesini sağlayacaksınız.

App Personality
Bu oturumda; bir uygulamanın kimliğini oluşturan renk, ikon ve tipografi gibi öğeleri Apple Tasarım Prensipleri doğrultusunda kendi uygulamalarınızda nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.
Eğitmen

Emirhan Erdoğan
Emirhan, 2016-2017 yıllarında dünya genelinde 4.000 kişi arasından Apple Geliştiriciler Konferansı’na seçilen 13 bursludan biridir. Tim Cook ile gerçekleştirdiği röportajında Türkiye’yi uluslararası basın karşısında temsil etmiştir. 7 yılı aşkın süredir iOS uygulamaları geliştiren, sayısız eğitimler veren ve birçok ekibe mentorluk desteği sağlayan Emirhan; deneyimlerini daha fazla kişiyle buluşturmayı amaçlıyor.
BAŞARI HİKAYESİ
Can Balkaya
TurkishKit Akademi’den Apple’a!
“TurkishKit Akademi ile Swift programlama dilini kullanarak fikirlerimi gerçeğe dönüştürecek iPhone uygulamamı geliştirebildim. Eğitmenim Emirhan Erdoğan ve deneyimli TurkishKit mentorları, eğitim boyunca bana çok destek oldu. Bu sene Apple burslusu olarak seçilen öğrencilerden biri oldum. Hepsi TurkishKit sayesinde!”

İlk Adımınızı Atın. Siz de iOS Geliştiricisi Olun.

Gün boyunca fikirlerin yaratıcılıktan öte sınırı olmadığı, Türkiye’nin her köşesinden bir araya gelen yeteneklerin, hayallerin ve perspektiflerin yarınları değiştirme tutkusunu canlandırdığı TurkishKit’in bu benzersiz eğitiminde yerinizi alın.

 


eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır